ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η «ΓΕΡΑΣΗΣ Χ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.E.» (εφεξής και χάρη συντομίας γυμναστήριο ENERGYM) η οποία εδρεύει επί της Καθ. Τριανταφυλλοπούλου 28, Τ.Κ. 54352 Πυλαία Θεσσαλονίκης,  διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας συνεχώς τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία τους, τροποποιώντας την πολιτική ασφάλειας και επεξεργασίας τους. Τα προσωπικά στοιχεία συλλέγονται, επεξεργάζονται, καταχωρούνται και αποθηκεύονται εμπιστευτικά, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων ήτοι τον Χαρίλαο Γεράση, υπεύθυνο για λογαριασμό γυμναστηρίου ENERGYM σύμφωνα τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΚ 2016/679).


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Εφόσον συναινέσετε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που θα συλλέγουμε περιλαμβάνουν τα εξής: όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, πληροφορίες που μας δίνετε εσείς μέσα από τις αγορές σας, επικοινωνίες με την Εξυπηρέτηση Πελατών που πραγματοποιήθηκαν είτε τηλεφωνικά είτε με άλλους τρόπους (π.χ. email, επιστολή, κλπ), στοιχεία και πληροφορίες από την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο ή μέσα από mobile applications (π.χ. πόσο συχνά επισκέπτεστε την ιστοσελίδα www.energym.gr και κατηγορίες προϊόντων που επιλέγετε), πληροφορίες από online έρευνες, διαγωνισμούς, κτλ., πληροφορίες που αποκτούμε από τη χρήση cookies. Επίσης, στους χώρους του γυμναστηρίου λειτουργεί κλειστό κύκλωμα βιντεοεπιτήρησης. Τα συγκεκριμένα δεδομένα συλλέγονται για (α) λόγους ασφαλείας, προστασίας προσώπων και αγαθών, (β) λογιστικούς, και (γ) επικοινωνίας με τα μέλη μας, αποκλειστικά και μόνο από το προσωπικό του γυμναστηρίου ENERGYM.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών σας δεδομένων από το γυμναστήριο ENERGYM και ειδικότερα την ενημέρωση της εταιρείας μας-γυμναστηρίου σχετικά με την ύπαρξη ή όχι παθήσεων όπως αυτές αναγράφονται στο έντυπο Εγγραφής ή στις φόρμες συμπλήρωσης προσωπικών στοιχείων υγείας, γίνετε με αποκλειστικό σκοπό την εκπόνηση προγραμμάτων άθλησης και τη σωστή χρήση των εξειδικευμένων μηχανημάτων εκγύμνασης της εταιρείας μας.

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

         I.            Κατάρτιση της μεταξύ μας σύμβασης-πώλησης υπηρεσίας.

       II.            Έλεγχος ταυτοπροσωπίας κατά την προσέλευση και παραμονή στο γυμναστήριό μας, για την προσφορά των υπηρεσιών μας.

      III.            Παροχή δυνατότητας για οnline κράτηση ραντεβού χρησιμοποιώντας τον κωδικό πελάτη και το online pin που θα παραλαμβάνετε από εμάς κατά την πρώτη εγγραφή σας.

     IV.            Αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω email, SMS ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων σχετικά με νέα προγράμματα και γενικές προσφορές.

       V.            Αποστολή ειδικότερων προσωποποιημένων προσφορών που ισχύουν αποκλειστικά για εσάς ως μελών μας.

 

     VI.            Αλληλογραφία σχετική με την επίλυση τυχόν προβλημάτων και αποριών που προκύπτουν κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ενωσιακού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα -Κανονισμός 2016/679, Ν. 2472/1997, Οδηγία 1/2011 και Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data ProtectionRegulation -GDPR), και υπόκεινται σε επικαιροποίηση.

 

Από πλευράς του γυμναστηρίου ENERGYM, λαμβάνουμε όλα τα εύλογα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση και κοινολόγηση ή πρόσβαση χρήση χωρίς άδεια. Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται σε τοπική βάση δεδομένων δεν συνδέεται στο Διαδίκτυο. Στη βάση δεδομένων έχει πλήρη πρόσβαση μόνο η Διεύθυνση του γυμναστηρίου ENERGYM και μερική πρόσβαση οι πιστοποιημένοι χρήστες-εργαζόμενοι αυτού.  Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Η επεξεργασία των δεδομένων σας διενεργείται αποκλειστικά και μόνο για την παροχή των υπηρεσιών μας και την διεκπεραίωση της αναγκαίας ηλεκτρονικής ή άλλης αλληλογραφίας.

Το γυμναστήριο ENERGYM δηλώνει ρητά ότι σε καμία περίπτωση δεν πωλεί, εκμισθώνει, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρεί ή διαβιβάζει προσωπικά στοιχεία, που υποβάλλονται οικειοθελώς, σε τρίτους.

Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν χρησιμοποιούνται για ανεπιθύμητη επικοινωνία.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά και μόνον προς τις αρμόδιες αρχές όπως:

a.       Αν είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργήσουμε έτσι από το νόμο ή νομική διαδικασία,

b.       Στις αρχές επιβολής του νόμου ή άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους,

 

c.        Όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι αναγκαία ή κατάλληλη να αποτρέψει σωματική βλάβη ή οικονομική απώλεια, ή σε συνεργασία με έρευνα ύποπτης ή πρακτική δόλιας ή παράνομης δραστηριότητας.

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το γυμναστήριο ENERGYM διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο χρόνο ισχύει η συνδρομή σας και για ισόχρονο διάστημα μετά τη λήξη της, οπότε και η εταιρεία μας θα διαγράψει τα δεδομένα σας μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο η συνδρομή σας κατέστη ανενεργή, εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικός χρόνος τήρησης από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

Το γυμναστήριο ENERGYM διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο χρόνο ισχύει η συνδρομή σας και για ισόχρονο διάστημα μετά τη λήξη της, οπότε και η εταιρεία μας θα διαγράψει τα δεδομένα σας μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο η συνδρομή σας κατέστη ανενεργή, εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικός χρόνος τήρησης από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις εφαρμοστέες ελληνικές και ενωσιακές διατάξεις, ιδίως τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, συμπλήρωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.

Ειδικότερα, τηρουμένου του νομοθετικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως κάθε φορά ισχύει, έχετε το δικαίωμα:

1.       Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

2.       Να ζητήσετε να σας παρέχουμε πληροφορίες σε σχέση με προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς

3.       Να ζητήσετε να σας παρέχουμε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς

4.       Να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που σας αφορούν

5.       Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν

6.       Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον συντρέχει προς τούτο νόμιμος λόγος

 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι αρμόδια για κάθε ζήτημα που άπτεται της τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και μπορείτε να απευθύνεστε σε αυτήν για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα, εφόσον άπτεται των αρμοδιοτήτων της

 Όταν η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων εξαρτάται από αποκλειστικά δικές μας ενέργειες, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας και της νομιμότητας του αιτήματός σας, ζητώντας ενδεχομένως πρόσθετες πληροφορίες από εσάς για το σκοπό αυτό. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας του ενός μηνός που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για τυχόν αιτιολογημένη ανάγκη παράτασης του διαστήματος αυτού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αποσύροντας τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών μας, ενδέχεται να σημαίνει ότι δε θα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε κάποια από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

 

 Ο Κανονισμός 2016/679 που είναι εφαρμοστέος για την προστασία προσωπικών δεδομένων εντός της ΕΕ είναι διαθέσιμος στον επίσημο ιστότοπο της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των ανωτέρω όρων σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω όροι υποστούν οποιαδήποτε μεταβολή, θα παρέχεται ενημέρωση με ανακοινώσεις μέσω του ιστότοπο μας www.energym.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, διευκρίνιση ή αίτημα o Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων Χαρίλαος Γεράσης είναι πάντα στη διάθεσή σας στο 2310 905205 & info@energym.gr

Ομαδικά προγράμματα:

Timetable
Timetable

Small Groups*

*Απαιτείται ηλεκτρονική κράτηση

Ζήτα Προσφορά

Energym Logo jpg
Logo

Ωράριο λειτουργείας

Δευτ.-Παρ.                      08:00 - 23:00

Σαββάτο                          11:00 - 20:00 

Κυριακή                          11:00 - 15:00 

Επικοινωνία

Καθ. Τριανταφυλλοπούλου 28

54352 Α.Τούμπα, Θεσ/νίκη

MAIL: info@energym.gr

TEL: +30 2310 905 205Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

Powr.io content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional and marketing) to agree to the Powr.io cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Powr.io privacy policy.

news & events

Εορταστικό ωράριο λειτουργίας

Θερινό ωράριο λειτουργίας 2023

Θερινό ωράριο 2023
Θερινό ωράριο 2023